COSMOS ORGANIC

Как е възникнал COSMOS стандартът?
През 2002 г. петте основни организации, участващи в стандартите за био и натурална козметика, се събират на Biofach (международното панаирно изложение за био козметика в Нюрнберг) и се договарят да си сътрудничат за разработването на единен, унифициран стандарт. Това е смело решение, тъй като те са много различни организации с много различни стандарти, които са си конкуренти. Въпреки това, те осъзнават, че е в най-добрия интерес както на индустрията, така и на потребителите да имат единен, международен стандарт за био и натурална козметика. Само това би гарантирало равнопоставеност и ефективна работа за компаниите, яснота и доверие за потребителите, съчетано с ефективен напредък към устойчиво развитие. През следващите осем години организациите работят усилено, за да разработят унифициран стандарт, който е както иновативен, така и прогресивен, който изпълнява целите на всяка организация и също така изглажда различията им. След обществено допитване през 2008 г. стандартът COSMOS е публикуван и влиза в сила през януари 2010 г.

Какво включва стандартът?
Стандартът COSMOS се прилага за козметични продукти, които се предлагат на пазара като био или натурални. Принципите, които налага стандартът:

– да се насърчава използването на продукти от биологичното земеделие и да се зачита биологичното разнообразие;
– да се използват природните ресурси отговорно и да се зачита околната среда;
– да се произвеждат и преработват чисти продукти, които зачитат човешкото здраве и околната среда;
– интегрира и развива концепцията за “Green chemistry“.

Стандартът обхваща всички аспекти на производството, доставката до клиента, маркетинга и контрола на козметичните продукти, всичко описано в 12 глави.

Описани са изисквания за произхода и преработката на съставките – пет категории, произход и начин, по който те могат или не могат да бъдат третирани.

COSMOS сертифицираните продукти имат на опаковката си логото “COSMOS ORGANIC” или “COSMOS NATURAL”, в зависимост по кой стандарт е сертифицирана съответната компания и продукт.

Кой може да използва стандарта?
Стандартът COSMOS може да бъде прилаган от всяка компания или производител, който желае да произвежда и предлага на пазара био или натурална козметика по най-високите стандарти, демонстрирайки тяхната цялост и почтеност. За тази цел съответната компания подава заявление до упълномощен орган по сертификация, който извършва задълбочен одит на дейността на компанията, за да се гарантира, че са изпълнени всички изисквания на стандарта.

Soil Association
Soil Association e създадена през 1946 г. от група хора, които са загрижени за здравните последици от все по-интензивните земеделски системи след Втората световна война.

Основните им притеснения:

– Загубата на почвата чрез ерозия и изчерпване
– Намалено хранително качество на храната
– Експлоатация на животни
– Въздействие върху селските области и дивата природа

Сертификационна схема
Сертификационната схема започва през 1973 г. в момент, когато има нарастващо търсене от страна на потребителите и фермерите за система, доказваща, че храната е висококачествена.

Днес Soil Association Certification все още носи тази увереност и логото е повече от просто търговска марка: представлява набор от стандарти, разработени за постигане на поставените в миналото цели и въплъщават био принципите на екологията, справедливостта, грижата и здравето. 70% от био произведените храни в Обединеното кралство са сертифицирани от Soil Association.

Ние ПРЕКРАСНА ЕООД сме горд член на семейството на Soil Association и сме сертифицирани по COSMOS ORGANIC.

На страницата с описанието на всеки наш продукт можете да откриете пълно описание на съставките, както и разбивка с процентите (%) за био и натуралния произход на съставките в съответния продукт. Опаковките на всички наши продукти отговарят на изискванията на COSMOS ORGANIC.