Награди за Rumi Cosmetics oт Beauty Shortlist Awards 2022

Още в началото на 2022, ново международно признание за 3 продукта от Rumi Cosmetics дойде от престижния световен конкурс, Beauty Shortlist Awards